Silesia Heart Project to inicjatywa społeczna stworzona przez ESN SUT Gliwice. Wymyślono ją po to, by studenci, którzy przyjeżdżają z zagranicy na wymianę akademicką na Politechnikę Śląską, oprócz dobrej zabawy i zdobywania kulturowych doświadczeń, mogli zostawić część swojego serca i obdarować innych dobrem.

Projekt ten to różnego rodzaju akcje charytatywne prowadzone przez naszą sekcję. Przybierają one różne formy, aczkolwiek głównie angażują studentów Politechniki Śląskiej do wzięcia czynnego udziału w przedsięwzięciu.

Idea Silesia Heart Project miała swoje początki w 2013 roku, kiedy to ówcześni członkowie sekcji wraz ze studentami  wymiany Erasmus przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na wydziałach Politechniki Śląskiej. Powstały specjalne stanowiska, przy których można było wrzucić datki do przygotowanych wcześniej puszek. Dodatkowo przeprowadzono zbiórkę ubrań i jedzenia. Wszystkie pieniądze, których uzbierano ponad 3000 złotych oraz dary materialne jakie udało się zebrać przekazano do Towarzystwa św. brata Alberta w Gliwicach.

Szczodrość i zaangażowanie ludzi, którzy przyczynili się do powodzenia akcji dała nam siłę do przeprowadzenia kolejnych edycji projektu, które zostały opisane poniżej.

II edycja

W grudniu 2014 roku postanowiliśmy rozpocząć kolejny Silesia Heart Project. Celem naszej akcji stał się cudowny, dzielny chłopiec, który zmaga się z szeregiem chorób. Zaplanowaliśmy zbiórkę funduszy na siediu wydziałach Politechniki Śląskiej oraz w CSK Mrowisko. W każdym miejscu zebraliśmy różne fanty, które następnie zostały sprzedane na urządzonym przez nas Christmas Flea Market (Świątecznym Pchlim Targu). Wszystkie zgromadzone środki przeznaczone zostały na konto fundacji wspierającej kosztowną rehabilitację Kacperka. Zebraliśmy 4000 złotych, które w całości zostały przekazane na subkonto fundacji, do której należy mały chłopiec.

III edycja

Trzecia edycja projektu odbyła się w grudniu 2015 roku. Główna zbiórka pieniędzy odbyła się podczas urządzonej przez nas wigilijce dla studentów wymiany Erasmus. Zebrane datki zostały przeznaczone dla kilkuletniej Ani Starosolskiej z Gliwic. Dziewczynka cierpi na nietypową formę zespołu Cockayne'a. Udało nam się zebrać kwotę ponad 1000 złotych. Pieniądze w całości przekazaliśmy rodzicom chorej Ani.  

IV edycja

W 2016 roku postanowiliśmy zorganizować nasz projekt w maju. Tym razem na Silesia Heart Project przeznaczyliśmy cały tydzień. Od poniedziałku do piątku odbywały się zbiórki pieniędzy na wydziałach Politechniki Śląskiej. Weekend przeżyliśmy aktywnie fizycznie: w sobotę odbył się turniej piłki nożnej mężczyzn a w niedzielę bieg na 5 km w parku.

W turnieju piłki nożnej wzięły udział cztery drużyny, w tym jedna  w całości złożona ze studentów z wymiany zagranicznej Erasmus. Mecze rozgrywane były na boisku przy Centrum Kultury Studenckiej 'Mrowisko'.

Pięciokilometrowy bieg został zorganizowany w parku Chrobrego przy starej hali Politechniki Śląskiej. W biegu wzięło udział ponad 50 osób.

Podczas tego tygodnia zebraliśmy ponad 2000 złotych, które przeznaczyliśmy dla Szymona Skotnickiego, który zmaga się z problemami rozwojowymi na podłożu autystycznym. Przechodzi terapię indywidualną, neurologiczną oraz integracji sensorycznej. Polegają one głównie na wyrównywaniu jego deficytów rozwojowych względem jego rówieśników, tak aby umożliwić mu w przyszłości jak największą samodzielność. Ponieważ jego rozwój jest dysharmonijny to Szymon w niektórych dziedzinach jest poniżej swojego wieku, a w innych powyżej. Największe problemy ma z mową.