Mov'in Europe to kampania tworzona przez Erasmus Student Network, której głównym celem jest  promowanie mobilności jako stylu życia, poprzez zaangażowanie ambasadorów w działaniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych.

Mobilność jest stylem życia. Taką wiadomością dzeli się ESN przez 25 lat swojej działalności. Poprzez międzynarodowe doświadczenie studentów uczelni wyżych, promowanie mobilności przez sieć swoich 15.000 wolontariuszy, doświadcza się aktywnego obywatelstwa europejskiego wśród 447 organizacji ESN w 37 krajach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

Mov'in Europe is an ESN initiative to promote mobility as a lifestyle.

Through the help of Mov'in Europe Ambassadors, we want to encourage young people around Europe to take the first step towards a more mobile future.

Through our online campaign and Mov'in Europe events around Europe, we want to motivate people to explore different kinds of mobility opportunities.

We believe mobility is a lifestyle that every young citizen should have the opportunity to embrace.